Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

KTI KIADVÁNYOK


Simonovits 70

Társadalom- és természettudományi írások - Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig

Simonovits 70
Társadalom- és természettudományi írások
Arkhimédésztől az időskori jövedelmekig

MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
Budapest • 2016

A kötet az Allianz Hungária Zrt. és a Közép-európai Brókerképző Alapítvány támogatásával készült.
A kötetet összeállította: Gál Róbert Iván és Király Júlia
Szakmailag ellenőrizte: Király Júlia
ISBN 978-615-5594-72-4
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet
www.mtakti.hu
1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Felelős kiadó: Fazekas Károly
Szerkesztette: Patkós Anna
A kötetet Kempfner Zsófia tervezte
Szöveg-előkészítés és grafikai munkák: Pető Ildikó

Tartalom

A nyugdíjról – elméletben és gyakorlatbanTudomány, tudománytörténet – kicsit másképpenVálogatot t fejezetek a társadalomtudományokból

A közoktatás indikátorrendszere

Szerkesztette: Varga Júlia - MTA KRTK KTI - Budapest, 2015

"A közoktatás indikátorrendszere” című kiadvány a magyar közoktatási rendszer jellemzőit leíró törzsindikátor-rendszert, az indikátorok 2013. évre és az indikátorok nagy részében azok 2001-2012. évekre számított értékeit mutatja be. Az indikátor-rendszer kifejlesztésével  létrejött Magyarországon egy évente frissíthető kiadvány, amely alkalmas arra, hogy a szakpolitikai döntéshozók könnyen és pontosan tájékozódjanak a közoktatás aktuális állapotáról a változások trendjeiről, és  az érdeklődő szakértő és nem szakértő közönség is megismerje a magyar közoktatást leíró legfontosabb mutatókat.
A kötetet kiegészíti a Technikai útmutató "A közoktatás indikátorrendszere" című kiadványhoz, mely minden egyes indikátornak ismerteti számítási módját és az egyes indikátorokhoz felhasznált adatok pontos forrását.

Szemelvények A közoktatás indikátorrendszere c. kiadványbólA közoktatás indikátorrendszere és Technikai útmutató a közoktatás indikátorrendszere című kiadványhoz
MTA KRTK KTI, Budapest, 2015
Szerkesztette: Varga Júlia
A kötet szerzői:
Hajdu Tamás
Hermann Zoltán
Horn Dániel
Varga Júlia


 

Trendek és előrejelzések

Munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósult TÁMOP-2.3.2-09/1-2009-0001 projekt Munkaerő-piaci előrejelzések készítése, szerkezetváltási folyamatok előrejelzése című program eredményeit összefoglaló kötet.

 

Letöltés:

Trendek és előrejelzések
Munkaerő-piaci prognózisok készítése, szerkezetváltás a munkaerőpiacon


Szerkesztette: Fazekas Károly - Varga Júlia
MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet | 2013


Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010

Szerkesztette: Fazekas Károly, Scharle Ágota

Miért nem tudta a magyar munkapiac húsz év alatt sem kiheverni a rendszerváltás sokkját? Mi múlott a szaktárcán és mi a politikusokon? Hogyan lehetne növelni a foglalkoztatást? A foglalkoztatáspolitika két évtizedét áttekintő kötet 16 szerzője 22 fejezetben  rövid és közérthető összefoglalást ad a tartósan alacsony foglalkoztatás okairól, a lehetséges lépésekről, illetve arról, hogy mekkora mozgástere volt és ezt hogyan használta ki a szakpolitika a rendszerváltás óta. A meglévő szakirodalom kiegyensúlyozott összefoglalása mellett a kötet eddig kevéssé kutatott kérdéseket is górcső alá vesz: a 2. rész a foglalkoztatáspolitika kormányzaton belüli súlyát, a 3. rész a döntéshozatal minőségét vizsgálja. A foglalkoztatáspolitika három fő területen segítheti a munkapiac működését: ösztönözheti a munkaerő iránti kereslet és a kínálat szerkezetének megfelelését, növelheti a béralkalmazkodás rugalmasságát, és csökkentheti a munkahelyek betöltésével, illetve a munkába állással együtt járó költségeket.  A kötet 4., 5. és 6. része ezeknek a szakpolitikai feladatoknak a teljesítését tekinti át. A kötetet záró Adattár táblázatai Excel formátumban is letölthetők.
A kötet elkészítését az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatta.

Letöltés:

Nyugdíj, segély, közmunka. A magyar foglalkoztatáspolitika két évtizede, 1990-2010

Szerkesztette: Fazekas Károly, Scharle Ágota
Kiadó: Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet és MTA KRTK Közgazdaság-tudományi Intézet, Budapest, 2012

Letöltés fejezetenként:

Előszó
1.   Helyzetkép és tanulságok
1.1  Munkaerő-piaci látlelet
1.2. Makrogazdasági és üzleti környezet
1.3. A szakpolitikai válaszok erősségei és gyengeségei
1.4. Ajánlások
2.    A foglalkoztatás a kormányzati célok rendszerében
2.1. A munkaügy helye és súlya
2.2. Bér- és adópolitika
2.3. Kistérségi fejlesztések
2.4. Települési önkormányzatok
3.    A szakpolitika-alkotás minősége
3.1. Döntéshozatali mechanizmusok
3.2. A szakpolitika-alkotás információs bázisa
3.3. Szervezeti kapacitások, szervezeti tanulás
4.    A béralkalmazkodás elősegítése
4.1. Az álláskeresés ösztönzése együttműködési feltételekkel
4.2. Jóléti és munkanélküli-ellátások
4.3. Minimálbér-szabályozás
4.4. Munkapiaci diszkrimináció
5.    A kereslet és kínálat összeegyeztetése
5.1. Földrajzi mobilitás
5.2. Aktív munkaerő-piaci eszközök
5.3. Részmunkaidő és más atipikus foglalkoztatási formák
6.    A közvetett költségek csökkentése
6.1. Álláskeresők és munkaadók tájékoztatása - eszköztár
6.2. Álláskeresők és munkaadók tájékoztatása - érdekeltségek
6.3. A család és a munka összeegyeztetése
6.4. Területi különbségek és ingázás
7.    Adattár
      Táblázatok jegyzéke
7.1. Foglalkoztatás
7.2. Munkanélküliség
7.3. Bérek
7.4. Népesség
7.5. Gazdasági környezet
7.6. Jóléti ellátások
7.7. Foglalkoztatáspolitika
8.    Függelék
8.1. Sajtóelemzés dokumentációja
8.2. Az interjúk dokumentációja


 


Karsai Judit: A kapitalizmus új királyai

Kockázati tőke Magyarországon és a közép-kelet-európai régióban

A kockázati tőkések mások tőkéjét gyűjtik össze, majd fektetik be tőzsdén nem jegyzett vállalkozásokba. Csak átmeneti ideig tulajdonosok, ez alatt azonban aktívan bekapcsolódnak cégeik életébe, s mindent megtesznek annak érdekében, hogy részesedésük eladásakor minél nagyobb hozamra tegyenek szert.
A szerző a kockázatitőke-ágazat két szegmensét, a klasszikus kockázatitőke-befektetéseket és a kivásárlásokat tárgyalja. A magyarországi kockázatitőke-piac nemzetközi beágyazódását a közép-kelet-európai régió trendjeibe illesztve vizsgálja. Kiemelt figyelmet szentel a hazai kockázatitőke-alapok forrásainak, a befektetések pénzügyi konstrukcióinak, a befektetésekből történő kilépések módozatainak, valamint a hozamoknak az ágazat tőkeellátására gyakorolt hatására. Több mint félezer, összesen mintegy ötmilliárd dollár értékű tranzakció tanulságait összegzi.

Tartalomjegyzék és bevezető
Megrendelés:
Közgazdasági Szemle Alapítvány
A könyv ára: 3000,- Ft.
Kapható a könyvesboltokban és megtalálható a KTI Könyvtárában is.Mihályi Péter: A magyar privatizáció enciklopédiája

Pannon Egyetemi Kiadó - MTA Közgazdaságtudományi Intézet 2010.

A könyv a privatizációt a posztszocialista rendszerváltás kontextusában tárgyalja. A szerző által kidolgozott új modell a szocialista vállalatok tulajdonosi-irányítási rendszerét, illetve ezen vállalatok privatizációját  három szereplővel írja le.  Az első szereplő az országot irányító pártállam vezére, a totalitárius vezető, illetve 1990 után a kancellári hatalommal rendelkező pártelnök-miniszterelnök. A második szereplő a (párt)állami bürokrácia, a harmadik a vállalati menedzsment.
A privatizációs tranzakciók végrehajtásában, illetve a folyamatok utólagos elemzésében a nehézségek nem a bonyolultságból, hanem az összefüggések szerteágazó voltából adódnak. A bőséges terjedelemnek ez a legfőbb oka.  Mivel a gazdaság alapvető termelőeszközeiről van szó, minden esetben sokféle érdek, szabályrendszer és szervezet érintettsége merül fel.  Ezeket is meg kell érteni, ha értékelni akarjuk, hogy mi miért történt, és történhetett-e volna lényegesen másképpen.
Három évtized munkája van ebben a monográfiában.  A szerző kezdetektől változatlan, mély meggyőződése, hogy a rendszerváltás körülményei között a központilag vezényelt, gyors magánosításnak nem volt alternatívája. Ennek hiányában az állami vagyont ellenőrizetlen körülmények között – aki bírja, marja alapon - széthordták volna.  Ezt a kényszert a III. Magyar Köztársaság első, szabadon választott kormánya felismerte, pontosabban szólva elfogadta a rendszerváltás előtti reform-közgazdász nemzedék helyzetértékelését, és ennek nyomán alapjában véve helyes utat választott a privatizáció módszereit illetően is.

Tartalomjegyzék
Záró fejezet: A privatizáció értékelése

Megrendelés:
Pannon Egyetem Veszprém Könyváruház
I-II. kötet ára: 18 000,- Ft

Könyvbemutató
időpontja: 2010. szeptember 29. 14:00
helyszíne: a Magyar Országos Levéltár főépületének díszterme (Budapest, I. Bécsi kapu tér 2-4.)
MeghívóEGYÉB KIADVÁNYOK


Hozamrafting

Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről

Hozamrafting. Esettanulmányok a magyarországi kockázatitőke-befektetések vad vizeiről
© Széchenyi István Szakkollégium, 2013
Budapesti Corvinus Egyetem
Főszerkesztő: Karsai Judit MTA KRTK KTI
Kiadó: L'Harmattan Könvkiadó és Terjesztő Kft. 

A Hozamrafting című kötet kilenc vállalati esettanulmányt tartalmaz, amelyek kockázatitőke-befektetésben részesült magyarországi vállalkozásoknál készültek. A Budapesti Corvinus Egyetem Széchenyi István Szakkollágiumának aktív és végzett tagjai által készített esettanulmányokból megismerhetővé válnak a kockázatitőke-befektetők hazai cégeknél alkalmazott befektetési stratégiái, valamint e vállalatfinanszírozási mód konkrét cégekre gyakorolt hatása. Az esetleírások a befektetéskori kiinduló helyzet körvonalazásától, az ezt követő fontosabb intézkedések leírásán és az esetenként végrehajtott kilépések bemutatásán keresztül ismertetnek meg az egyes befektetések történetével. Az esettanulmányokból így az is kiderül, hogy a kockázati tőkések hogyan tudtak hozzájárulni a cégek értékének növeléséhez, avagy éppenséggel mi vezetett a befektetések kudarcához. Az esettanulmányok szerzői az érintett hazai cégek és befektetőik együttműködéséről is leszűrik a tapasztalatokat. Az esettanulmányok elősegítik a kockázatitőke-finanszírozás sajátosságainak megismerését, mivel "lefordítják" a kockázatitőke-befektetésekről rendelkezésre álló elméleti ismereteket a gyakorlat nyelvére. A kiadványban olvasható kilenc esettanulmány friss adalékkal szolgál a kockázati tőkéről szóló, a befektetők és a finanszírozott vállalkozások kapcsolatát, együttműködésének mechanizmusát gyakorlati példákkal bemutató publikációkhoz.

Seres Antal – Felföldi János – Juhász Anikó – Kozak Anita – Szabó Márton: A zöldség-gyümölcs kisárutermelők, a TÉSZ-ek és a nagy kereskedelmi láncok kapcsolatai

Agroinform Kiadó és Nyomda Kft. Budapest 2012.

A nagy kereskedelmi láncoknál, nagy alapterületű hiper- és szuper­marketeknél, diszkontoknál a réspiaci termékek kivételével a közvetlen kisárutermelői zöldség-gyümölcs beszállításoknak nincs jövője, mert elaprózott kínálattal nagy számban nem léphetnek be a beszállítói körbe. Ennek oka az, hogy olyan termékpályás funkciók jelentkeznek, amelyeket az egyes kisárutermelők külön-külön nem tudnak ellátni. A kis termelési méretből eredő számos problémára a kisárutermelők összefogása, integrálása lehet az egyik eredményes megoldás. A zöldség-gyümölcs termelői szervezetek – a TÉSZ-ek – és azok másodlagos szervezetei lehetnek azok, amelyek a nagy kereskedelmi láncok sikeres beszállítói és erős alkupozícióval rendelkező partnerei tudnak lenni. A kisárutermelők tömegei elsősorban e szervezetekhez csatlakozva tudnak beszállítani. A zöldség-gyümölcs beszállítás növelésnek alapfeltétele a kisárutermelők szemléletének megváltozása, a kereskedelemre történő „mutogatás” és az állami eszközöktől remélt „megváltó” szerep helyett a nagy kereskedelmi láncok – mint nagyvevők – igényeihez történő marketingszerű alkalmazkodás. Meg kellene változtatniuk alapállásukat, hozzáállásukat, fokozni kellene tanulási és változtatási készségüket. Fel kellene ismerniük az előnyöket, melyek a TÉSZ-eken keresztül a nagy kereskedelmi láncokba történő beszállítással járnak: biztos piac- és fizetőképes vásárló, minőségbiztosítási rendszerek, fejlesztés és innováció.
Letölthető elektronikus változat
A könyv megvásárolható a Kiadótól.
A könyv megtalálható az MTA KRTK könyvtárában.


Adaptability And Change:The Regional Dimensions In Central And Eastern Europe

edited by Grzegorz Gorzelak, Chor Ching Goh, Károly Fazekas

The Recent Crisis (some Time Ago We Tended To Write "of 2008-2009", But Nowadays We Should Refrain From Displaying The Ending Date!) Has Become The Most Serious Challenge For The Central And Eastern European Countries After They Had Completed The Process Of Post-socialist Transformation And Became The EU Members. The Negative Impacts Of Recession In Their Most Important International Partners Multiplied Their Own Tensions And Imbalances Which - In Some Cases - Have Led To Dramatic Decline Of The GDP And Serious Cuts In Public Spending And Personal Incomes. Keeping In Mind All Differences Between Particular Central And Eastern European Countries We May Say That They, On The Whole, Have Met The Challenges Of The Crisis Bravely And Effectively Due To Still Great Adaptability And Flexibility Of Both Their Political Elites And Societies. They Thus May Become An Example For Some Other EU Member States Which Currently Struggle With Economic Difficulties And Encounter Strong Social Protests Against Necessary Harsh Economic Measures. This Book Addresses The Issues Of The Crisis And Its Aftermath In A More General Setting, Reaching Beyond The Recent Crisis, Both Into The Past And Into The Future, And Also Extending The Discussions Beyond The New Member States To Countries In The Greater European Continent.
Címnegyed és tartalom
A könyv megvásárolható a Kiadótól.

A (kenő)pénz nem boldogít? Gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról

Szántó Zoltán – Tóth István János – Varga Szabolcs (szerk.)

A Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató-központjának megalakulása idején, 2008-ban úgy tűnt, hogy Magyarországon a korrupciós jelenségek terén érezhető változások kezdtek kibontakozni. Egyrészt folyamatosan találkoztunk olyan híradásokkal, melyek hosszú évek óta folyó korrupciós ügyről tudósítanak, vagy lepleznek le. Másrészt szembeötlő volt, hogy immáron nemcsak „kisléptékű” korrupciós esetek kezdtek napvilágot látni a különböző médiumokban, hanem egyre több, akár nagy állami és/vagy magáncéget, gazdasági és politikai vezetőt is érintő, nem ritkán jelentős anyagi értékben elkövetett bűncselekmények gyanúja került címlapokra. Mindez nemcsak a hétköznapi ember, hanem a tudományos kutató figyelmét is felkeltette. A kutatóközpont munkatársait is elsősorban ez a megismerési vágy hajtotta az elmúlt évek korrupciós jelenségek feltárása során és a kutatási eredmények kötetbe rendezésekor.
A tanulmánykötet három részre tagolódik. Az első rész két tanulmánya a korrupció elméleti-fogalmi kereteit tárgyalja. A kötet második részében empirikus elemzések és esettanulmányok segítségével mutatjuk be a korrupció sokszínű jelenségét Magyarországon.
Végül a kötet harmadik fejezetében különböző antikorrupciós politikák elveire és azok gyakorlati megvalósítási lehetőségeire térünk ki. A kötet záró tanulmánya a gyakorlatra helyezi a hangsúlyt. Részint egy korrupciós helyzeteket és azok jogkövetkezményeit is bemutató esettanulmány segítségével megkönnyíti az ide vonatkozó hazai szabályozásban való eligazodást, másfelől – elsősorban vállalkozók számára – javaslatokat fogalmaz meg azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megelőzni, illetve hatékonyan küzdeni a különböző korrupt tevékenységek ellen.
A kötet letölthető a Budapesti Corvinus Egyetem Korrupciókutató-központjának honlapjáról.

Szabó G. Gábor: Szövetkezetek az élelmiszer-gazdaságban

Gondolatok az ún. előmozdító típusú szövetkezés gazdasági lényegéről és integrációs jelentőségéről. Agroinform Kiadó, 2011

A mezőgazdasági szövetkezetek fogalmának, gazdasági lényegének és elő­mozdítási szerepének meghatározásában nagy hasonlóságot mutatnak a könyvben vizsgált különböző felfogások, melyek egy kialakuló új magyar szövetkezeti rendszer számára elméleti szempontból legalábbis alternatívát jelenthetnek.
A könyv 3800,- Ft + postaköltség áron megrendelhető a kiadótól.


....és a 49 méteres rövidhullámon

Kemény István jegyzetei a Szabad Európa Rádióban 1980-1990

Kemény István (1925–2008), a magyar szociológia egyik legnagyobb alakja 1977-ben megelégelte a kutatómunkáját és magánéletét ellehetetlenítő hatósági zaklatást, és elhagyta Magyarországot. Másfél évtizedes párizsi emigrációja idején heti rendszerességgel jelentkezett a Szabad Európa Rádióban rövid jegyzeteivel. A SZER müncheni központjában legépelt jegyzetek nagy része eltűnt, a hanganyagnak csak kisebb része lelhető fel a Széchényi Könyvtárban, de szerencsére fennmaradtak a géppel vagy kézzel írt eredeti szövegek. E kötet az 1980 és 1990 között elhangzott műsorokból tartalmaz válogatást. A Magyarországgal és a határon túli magyarokkal, az ország helyzetét közvetlenül érintő külföldi eseményekkel, a kor szellemi áramlataival foglalkozó „egypercesek” élőben idézik meg a rendszerváltás felé tartó országot, az államszocializmus végnapjait, egy új politikai-gazdasági rendszer megszületését.

Tartalom
Megrendelés:
Osiris Kiadó
A kötet ára: 2 980,- Ft
Könyvbemutató

A kötet megjelenését támogatta a Miniszterelnöki Hivatal Kisebbség- és Nemzetpolitikáért Felelős Szakállamtitkársága.

Kincses Kolozsvár – ma Szerkesztette: Réti Tamás

Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány, Budapest, 2010.

A tanulmánykötet Kolozsvár és Kolozs megye gazdasági viszonyait és a régió átalakulását vizsgálja. Kolozsvár gazdasági fellendülése 2004 után érzékelhető, mert a korábbi városvezetés korlátozta a külföldi tőkebefektetések beáramlását. Azóta a város és környezete gyors és nagyarányú fejlődésen ment keresztül. A várost 2008-ban már „új technopolisként” kezdték emlegetni, ami a kutatásra-fejlesztésre szánt jelentős tőkebeáramlásnak köszönhető. A megye fejlettsége egy főre jutó GDP-ben mérve nagyobb, mint az országos átlag, hasonlóan kedvezőbb az infrastruktúra helyzete. Kolozsvár versenyhelyzetét előnyössé teszi földrajzi fekvése, az iparon belül a magas technológiájú ágazatok viszonylag nagy súlya, valamint egyetemi város lévén, a magasan képzett munkaerővel való ellátottsága. A kolozsvári metropolisz övezet 2008-ban jött létre. A regionális fejlesztési társulásba Kolozsvár, a megyei önkormányzat és tizenhét község lépett be azzal a céllal, hogy pótlólagos beruházási forrásokhoz jussanak és közösen fejlesszék az infrastruktúrát. A 2008-2009-es gazdasági válság a pénzügyi és kereskedelmi szektort, az építőipart és számos ipari ágazatot érintett. Nőtt a munkanélküliség, a fejlesztések lelassultak, de nem álltak meg. Azóta a válságból történő kibontakozás megindult. Kolozsvár gyors fejlődése jó példája annak, hogy a város és környezete képes kihasználni gazdasági adottságait és Erdély gazdasági központjává fejlődhet. Mindez kedvező hatással lehet a határ menti gazdasági integrálódásra.

Karsai Judit: Private Equity in Cee:

The Development of Venture Capital and Private Equity Industry in Central and Eastern Europe

A régiós kockázatitőke-befektetések öt évig tartó aranykora 2008 őszén véget ért. A régió átmeneti felértékelődésének a globális pénzügyi válság vetett véget. Mivel a közelmúltban a régióbeli befektetésekre összegyűjtött rendkívül nagy összegű tőke egy jelentős részét a kockázatitőke-alapok várhatóan még be fogják fektetni, a régióban a következő egy-két évben még nem várható a kockázatitőke-finanszírozásnak a fejlett piacokhoz hasonló mértékű drasztikus visszaesése. Az elemzés Közép- és Kelet-Európa kockázatitőke-finanszírozásának várható fejleményeit a régióban az elmúlt években érvényesült tendenciák ismeretében kísérli meg előrejelezni. Ehhez áttekinti a befektetésekhez rendelkezésre bocsátott tőke volumenében és forrásának szerkezetében bekövetkezett változásokat, valamint a tényleges befektetések földrajzi és szektorális alakulásának tendenciáit. Táblázatokba foglalva részletezi az egyes régiós alapok forrásait, kezelt tőkéjét illetve fontosabb befektetéseit, számos példán keresztül mutatva be a befektetők által alkalmazott vállalati szintű stratégiákat. Ugyancsak vállalati példákkal illusztrálva elemzi a régiós alapok befektetéseiből történő kilépések módszerét és hozamát. A régióbeli kockázatitőke-piacot nemzetközi keretbe ágyazó elemzés az amerikai jelzálogpiaci válság nyomán bekövetkezett pénzügyi válság és recesszió régióra gyakorolt várható hatásainak mérlegelésével zárul.

CONTENTS

INTRODUCTION
1. The development of the venture capital and private equity (VC&PE) industry in the CEE REGION
2. The source and volume of VC&PE available for investments in the CEE region
3. The value of VC&PE invested in the CEE region
4. The function of VC&PE invested in the CEE region
5. Sector activity of VC&PE investments in the CEE region
6. VC&PE investments in the CEE region’s companies
7. Divestment of VC&PE investments from companies in the CEE region
8. The prospects for VC&PE investments in the CEE region
APPENDICES
References

VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft & Co. KG, 2010
A könyv megrendelhető az Amazon honlapjáról.

Activity, Incomes and Social Welfare - A Comparison across Four New EU Member States

Aktivitás, jövedelmek és társadalmi jólét - Négy új EU tagállam összevetése (angol nyelvű kiadvány)

A könyv fő célja az EU új tagállamai közül négyben (Bulgária, Magyarország, Románia és Szlovénia) a korai kilencvenes évek óta lezajlott társadalmi-gazdasági változásoknak a bemutatása és számszerűsítése.
A széleskörű társadalmi-gazdasági változások közül a kötet kiemelt részletességgel foglalkozik a szociálpolitikában bekövetkezett nagy változások hatásaival, a gazdasági aktivitásban, a foglalkoztatásban, az iskolai végzettségben, a háztartások jövedelmi szintjében, a háztartások közötti jövedelmi egylőtlenségben, valamint a jövedelmi szegénység kockázatában bekövetkezett változásokkal. A bemutatott kutatás értéke nem csak abban mutatkozik meg, hogy előnyös módon ötvözi az aggregált és a mikorszintű adatok használatát, hanem módszertani egységességében is. Az egyes országtanulmányok közös módszertani alapjait a technikai kérdéseket tárgyaló melléklet részletesen ismerteti.
A kötetet megalapozó kutatást – az EU "Competitive Pressure and its Social Consequences in EU Member States and in Associated Countries"
(A verseny-nyomás és annak társadalmi következményei EU-tagállamokban és társult országokban) című programja keretében – az MTA Közgazdaságtudományi Intézete koordinálta, Halpern László vezetésével  (http://econ.core.hu/comppress/). A kiadvány kizárólag angol nyelven jelent meg.

Tartalom (A tartalom tájékoztatást szolgál, a kiadvány angol nyelven jelent meg.)
Bevezetés

Michael F. Förster
1. fejezet
A változó tájkép: demográfia és aktivitás
Manuela Sofia Stănculescu
2. fejezet
A háztartási jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: összehasonlító áttekintés
Tine Stanovnik / Nataša Kump
3. fejezet
A tranzíció folyamata és a jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: Bulgária esete
Silviya Nikolova
4. fejezet
A jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: Magyarország esete
György Molnár / Viktoria Galla
5. fejezet
A tranzíció folyamata és a jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: Románia esete Manuela Sofia Stănculescu / Lucian Pop
6. fejezet
A tranzíció folyamata és a jövedelmek, a jövedelmi egyenlőtlenségek és a szegénység változásai: Szlovénia esete Tine Stanovnik / Mitja Čok
Technikai Függelék

A könyv online megvásárolható az Ashgate honlapján.


The book’s main aim is to describe and quantify the large socioeconomic changes which have occurred in four new Member States of the European Union (Bulgaria, Hungary, Romania and Slovenia), since the early 1990s. Within the broad frame of socioeconomic change, a number of topics were explored in greater detail: the impact of large changes in social policy, changes in activity, occupational status and educational attainment, household income sources and income inequality, and risk of income poverty.
The value of this research lies not only in its "blend" of aggregate statistical data and micro-data, but also in its methodological coherency. The country chapters are based on common methodological guidelines, which are thoroughly explained in the Technical Annex.
The book relies on research supported by the project "Competitive Pressure and its Social Consequences in EU Member States and in Associated Countries”" coordinated by the Institute of Economics HAS , project manager László Halpern. (http://econ.core.hu/comppress/).

Contents
List of Figures and Tables
Introduction
Michael F. Förster
Chapter 1
The Changing Landscape: Demography and Activity
Manuela Sofia Stănculescu
Chapter 2
Changes in Household Income, Income Inequality
and Poverty: A Comparative Overview
Tine Stanovnik / Nataša Kump
Chapter 3
The Transition Process and Changes in Income, Income Inequality and Poverty: The Case of Bulgaria
Silviya Nikolova
Chapter 4
Changes in Income, Income Inequality and Poverty: The Case of Hungary
György Molnár / Viktoria Galla
Chapter 5
The Transition Process and Changes in Income, Income Inequality and Poverty: The Case of Romania
Manuela Sofia Stănculescu / Lucian Pop
Chapter 6
The Transition Process and Changes in Income, Income Inequality and Poverty: The Case of Slovenia
Tine Stanovnik / Mitja Čok
Technical Annex
References
List of Contributors

Ashgate online shop

KÖLLŐ JÁNOS: A PÁLYA SZÉLÉN

Iskolázatlan munkanélküliek a posztszocialista gazdaságban

A rendszerváltás után a nyolc osztályt vagy azt sem végzett népesség foglalkoztatása rendkívül alacsony szintre süllyedt a visegrádi országokban. Szlovákia, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia és Csehország az utolsó öt helyet foglalják el az EU-tagországok rangsorában a képzetlenek foglalkoztatási aránya alapján. A könyv ezt a példátlan mértékű kiszorulási folyamatot mutatja be, vitába szállva azokkal a nézetekkel, amelyek a jelenséget magyar sajátosságnak, romaproblémának vagy statisztikai látszatnak gondolják, és a képzetlen munkanélkülieket „foglalkoztathatatlannak” tekintik. A könyv alapos empirikus elemzések eredményeire támaszkodva érvel amellett, hogy alkalmasan megválasztott foglalkoztatáspolitikai eszközökkel meggátolható a társadalom végzetes kettészakadása.

Tartalom
Előszó
I. rész: A peremre szorulás mértéke és formái
1. Az alapvető tények
2. A kiszorulás lépcsői
3. Vélekedések a kiszorulás természetéről és okairól
II. rész: Magyarázatkísérletek
4. Átmeneti egyenlőtlenségek a gazdasági
rendszerváltás időszakában – a gazdaságpolitikai választások szerepe
(társszerző: Simonovits András)
5. Kiszorulás az írás-olvasást igénylő munkahelyekről
6. A képzetlen munkaerő kínálatáról
III. rész: Foglalkoztatáspolitikát vagy szegénypolitikát?
7. A minimálbér-emelések tanulságai
8. A segélyszigorítások kudarcai
9. Foglalkoztatáspolitikai vázlat
Hivatkozások
Ábrák, táblázatok jegyzéke
Függelék

A könyv 2980,- Ft-os áron kapható a könyvesboltokban.

ZÖLD KÖNYV A MAGYAR KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSÁÉRT

Szerkesztette: Fazekas Károly, Köllő János, Varga Júlia

Magyarország oktatási rendszere hosszú időn keresztül viszonylag jól teljesített, egyes korszakokban és egyes területeken nemzetközi mércével mérve is kiemelkedő eredményeket mutatott fel. A folyamatos romlást, a lassú leszakadást nem jelezték látványos megrázkódtatások. Mára azonban a problémák olyan tömege halmozódott fel, amelyekkel feltétlenül foglalkozni kell.

Az Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal (OKA) tagjait az a meggyőződés vezette, hogy az iskolarendszer nem újulhat meg egymástól elszigetelt reformkezdeményezések révén, hogy az oktatás nemzeti ügy, amelynek fejlesztését ki kell vonni a napi politika erőteréből, és hogy halaszthatatlan feladat az új folyamatok elindítása.

GREEN BOOK FOR THE RENEWAL OF PUBLIC EDUCATION IN HUNGARY

Editors: Károly Fazekas, János Köllő, Júlia Varga

For a long time, global educational comparisons suggested that Hungary was well positioned. Enrolment in education has traditionally been high and still two decades ago Hungarian students consistently outperformed their counterparts in much of the industrialised world in international tests of mathematics and science performance. However, the most recent PISA assessment in 2006 showed Hungarian 15-year-olds performing just around the OECD average level in science, Hungary’s traditional strength, and in other subject areas below OECD standards. The challenges which education systems face can no longer be successfully addressed by incrementally stretching 19th century school systems with 20th century teachers to teach 21st century students.
The book provides a science-based perspective for how Hungary can transform its education system to move from “hit and miss” policies to establishing universal high standards, from uniformity in the system to embracing diversity, from managing inputs and a bureaucratic approach to education towards devolving responsibilities and enabling outcomes, from talking about equity to delivery equity, and from a system where schools no longer receive prefabricated wisdom but take initiatives on the basis of data and best practice.


KALEIDOSZKÓP - Versenyhelyzet Magyarországon 2007-ben

Szerkesztette: Laki Mihály, Voszka Éva

A tanulmánykötet megjelentetésének célja az aktuális magyar versenyhelyzet kritikai leírása, empirikus megközelítéssel. A szerzők abból az előfeltevésből indultak ki, hogy a tisztességes piaci verseny közérdek, de érvényre jutását sok ellenható erő, magatartásminta és döntési módszer korlátozza. A kiadvány feltárja a versenypiac mozgatórugóit és törvényszerűségeit a szakmai és a szélesebb közvélemény számára. A tanulmányok megírását és a kötet megjelenését a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatása tette lehetővé.

Tartalom
Bevezető
1. Körkép a magyarországi versenyhelyzetről (Laki Mihály-Voszka Éva)
2. Autópálya-építés és verseny (Csillag István)
3. Gyógyszerpiaci fejlemények 2007-ben - a gyógyszer-gazdaságossági törvény és a transzparenciaelv hatásai a versenyre (Antalóczy Katalin - Halász György Imre)
4. A magyar villamosenergia-piac helyzetképe 2008 elején (Szolnoki Pálma-Takácsné Tóth Borbála)
5. Verseny a felsőoktatásban? Az állami ösztönzés, finanszírozás és irányítás változásainak hatása az egyetemi és főiskolai stratégiákra, a hallgatók orientációjára (Varga Júlia)
6. Versenyhelyzet és liberalizáció a postai szolgáltatások piacán (Kardos Péter)

 


Piacok, globalizáció, harmadik út

Lányi Kamilla válogatott tanulmányai - Emlékkötet

Megjelent a 'Piacok, globalizáció, harmadik út - Lányi Kamilla válogatott tanulmányai' című emlékkötet Kovács János Mátyás bevezető tanulmányával. A kötetben Lányi Kamilla legfontosabb - 1948 és 2002 közötti - írásaiból válogattak a szerzők. Kiadó: KOPINT - DATORG Zrt. A Kötet kiadását támogatta az MTA KTI. Kapható a Líra és Lant Fókusz könyváruházaiban, valamint az MTA KTI könyvtárában is, Bálint Évánál (balinte@econ.core.hu és 06 1 309 2649). A könyv ára: 500 Ft.

A KERESKEDELEM KONCENTRÁCIÓJA

Szerzők: Juhász Anikó, Seres Antal, Stauder Márta

A kötet célja a kereskedelmi koncentráció módszertanának, tendenciáinak és néhány hatásterületének elemzése.
A kereskedelmi koncentráció módszertana a szakirodalomban elhanyagolt területnek számít. Ez a helyzet a folyamat és hatásai nem kellő ismeretének és téves következtetések levonásának veszélyét hordozza magában. A könyv próbálkozás a kereskedelmi koncentráció módszertanának elemzésére és rendszerezésére annak érdekében, hogy hozzájáruljon a módszertan fejlesztéséhez.
A koncentráció általános tendencia, amely a nagyméretű kereskedelem pozíciójának megerősödéséhez vezetett szinte mindenütt a fejlett világban és felszínre hozta a konfliktusokat a nagy és a kis vállalati, bolti méret között. Különösen a mikro-vállalkozások és a kisboltok vannak nehéz helyzetben.
A koncentrációnak a mikro-vállalkozásokra, kisboltokra gyakorolt hatása a magyar kereskedelemnek is az egyik hosszú távú problémáját jelenti. Hogyan tudnak alkalmazkodni, melyek lehetnek a jövőbeni funkcióik, továbbá mi lehet az állam és az önkormányzatok szerepe? A kötet hozzá kíván járulni e kérdések megválaszolásához.A kötet első fejezete a módszertant elemzi. Elsőként a kereskedelem és a kereskedelmi koncentráció fogalmával, majd a koncentráció, a vállalati és bolti szervezetek, továbbá a koncentráció vizsgálatok osztályozásával foglalkozik. Ezt követően az elemzési eszközöket mutatja be.
A második fejezet a kereskedelmi koncentráció külföldi tendenciáit elemzi. Vizsgálja a globális tendenciákat, továbbá az Európai Unió, az Egyesült Államok, Németország és Ausztria kereskedelmét, majd áttekintést ad a versenyelemzési és piacszerkezeti vizsgálatokról, továbbá a koncentráció néhány hatásterületéről.
A harmadik fejezet először a magyar kereskedelem vállalati, a bolthálózati és a települési koncentrációjának tendenciáit vizsgálja. Ezt követően foglalkozik a magyar kereskedelmi kisvállalkozások, kisboltok helyzetével és jövőjével.

Juhász Anikó, Seres Antal, Stauder Márta:
A kereskedelem koncentrációja

Letöltés: pdf
Gazdálkodás című folyóiratban megjelent könyvismertetés

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2017. 02. 14.