Kapcsolat Honlaptérkép Keresés Belépés Webmail English
A Magyar Tudományos Akadémia központi weboldala
Magyar Tudományos Akadémia kutatási pályázatai
A Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózata

TÁMOP - 2.3.2-09/1-2009-0001

MUNKAERŐ-PIACI ELŐREJELZÉSEK KÉSZÍTÉSE, SZERKEZETVÁLTÁSI FOLYAMATOK ELŐREJELZÉSE

A projekt szakmai vezetője: Galasi Péter

A projekt átfogó céljai

A projekt célja, hogy a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának várható közép- és hosszú távú változásáról információkat nyújtson a munkaerőpiac szereplőinek, mindenekelőtt a pályaválasztás előtt állóknak, az álláskeresőknek és a foglalkoztatáspolitikát alakító szakembereknek, valamint a foglalkoztatói oldal számára. A konkrét cél országos, ugyanakkor releváns szempontok szerint megbontható munkaerő-piaci előrejelzések készítésére alkalmas előrejelző rendszer (modellkeret és adatbank), valamint a célcsoportok igényeinek megfelelő, a rendszer eredményeiből építkező információs rendszer kialakítása. Az előrejelzések készítése során egyidejűleg vesszük figyelembe a magyar gazdaság múltbeli fejlődéséből kiolvasható, valamint a közvetlenül nem következő fejlődési pályákat és várakozásokat. A projekt a munkaerő-piaci kereslet és a kínálat bemutatásával, a kereslet és kínálat egybevetésével, az elhelyezkedés esélymutatóinak bemutatásával segíti azokat a mechanizmusokat, intézményeket, amelyek célja a munkaerőigények kielégítése, és az álláskeresők elhelyezkedésének támogatása. A projekt keretében létrejövő munkaerő-piaci előrejelzés és erre épülő szolgáltatás a munkaerő-piaci kereslet és kínálat közötti távolság csökkentését, az összhang kialakítását szolgálja, várhatóan segíti a pályaválasztók, illetve pályamódosítók tájékozódását, a munkaerőpiac által igényelt képzettségek megválasztását.A projekt célkitűzéseinek kapcsolódása az Új Magyarország Fejlesztési Terv operatív programjaihoz és akcióterveinek céljaihoz 

A projekt várható eredményei összhangban állnak az Új Magyarország Fejlesztési Terv két átfogó stratégiai céljával, a foglalkoztatás bővítésével és a tartós gazdasági növekedéssel. E célok természetszerűen konzisztensek a Nemzeti Akcióprogramban foglaltakkal is.
Az eredmények ebből fakadóan a foglalkoztatás-bővítés alábbi specifikus céljainak is megfelelnek: az egyén foglalkoztathatóságának javítása és munkaerő-piaci aktivitásának növelése, a regionális sajátosságokhoz igazodó összehangolt beavatkozásokkal a foglalkoztatási mutatók javítása; a kereslet és a kínálat összhangját biztosító munkaerő-piaci környezet fejlesztése.
A projekt ugyancsak összhangban van a tartós gazdasági növekedés három specifikus céljával: a versenyképesség javítása, ezen belül: a tudásalapú gazdaság erősítése; a gazdaság bázisának szélesítése, ezen belül: a regionális különbségek mérséklése; az üzleti környezet fejlesztése, ezen belül: a szabályozási környezet javítása, az állam szolgáltatásainak és működésének hatékonyabbá tétele.A tervezett projekt szükségessége, illetve indokoltsága

A projekt hosszú távon várhatóan javítja a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldalának összehangoltságát, ami pozitív hatást gyakorolhat a munkaerő mobilitására, a képzettségi kereslet és kínálat egymáshoz igazodására, ezáltal csökkentheti a munkanélküliségi időtartamok hosszát, valamint a munkavállalás és a munkaerő-mobilitás költségeit, végső soron pedig emeli a társadalom foglalkoztatási színvonalát.A projekt során tervezett tevékenységek vázlatos leírása, helyszín-megjelölés

A projekt négy részben elkülönült tevékenységcsoportból áll: a tulajdonképpeni előrejelzés, az előrejelzési adatokat kommunikáló web-site, az eredmények széleskörű megismertetését szolgáló kommunikációs és disszeminációs projekt, valamint az adatokat feldolgozásra alkalmas állapotba hozó, illetve feldolgozásra alkalmas állapotban tároló adatbank. A projekt helyszíne Magyarország.

Az egyes alprojektek és azok szakmai projektvezetői

Projekt megnevezése és felelőse:

1. Ágazati kibocsátás (GDP előrejelzés, makromodell) - Vincze János

2. Munkakereslet nemzetközi tendenciái - legalább a kulcságazatokban - Cseres-Gergely Zsombor

3. Ágazati előrejelzés várakozások alapján - Tóth István János

4. A KKV és a nagyvállalati szektor szerepe a foglalkoztatásban - Antal Gábor

5. Ágazati munkakereslet - Telegdy Álmos

6. Munkakereslet foglalkozások iskolai végzettség, nemek és régiók szerint - Telegdy Álmos

7.A népesség várható iskolai végzettségének előrejelzése nemek, korcsoportok és régiók szerint - Varga Júlia

8. A potenciális szakmakínálat (Feor, foglalkozás) előrejelzése az iskolai végzettség előrejelzésére támaszkodva, az iskolai végzettség és a szakmák közötti kapcsolat megteremtése - Galasi Péter

9. Az inaktívak és az aktívak (foglalkoztatottak és munkanélküliek) létszámának előrejelzése ágazati, foglalkozási és iskolai végzettségi bontásban - kiválasztás alatt

10. A be nem jelentett foglalkoztatás mértéke és szerkezete, hatása a hivatalos foglalkoztatási-munkanélküliségi adatokra - Tóth István János

11. Nemzetközi tapasztalatok - Gács János

12. Atipikus foglalkoztatás jellemzőinek feltárása - Nagy Gyula

13. Foglalkoztatásiráta-változások az EU-ban - Köllő János

14. Kereslet és kínálat közötti eltérések változásának előrejelzése - Galasi Péter

15. Web-alapú információs rendszer - Cseres-Gergely Zsombor

16. Kommunikációs és disszeminációs projekt - Fazekas Károly

17. Adatbank (adatbázisok) - Bálint Mónika

18. Munkaerő-piaci dinamika, foglalkoztatási stabilitás és képzettség - Kertesi Gábor

Intézményünk országos és
nemzetközi hálózati kapcsolatát
az NIIF program biztosítja
MTA - Magyar Tudományos Akadémia MTA
Magyar Tudományos Akadémia
 
Utolsó módosítás: 2010. 05. 31.